Maçka Modern, Teşvikiye’de klâsik  bir binanın (Narmanlı apt) giriş katında 400 m² ’lik bir alanı kapsayan modern bir galerinin tüm özelliklerini taşımaktadır.

Bu sergileme alanında, bir yandan galeri koleksiyonunda yer alan Abidin Dino,  İlhan Koman, Fikret Mualla, Mübin Orhon, Erol Akyavaş, Selim Turan, Nejad Devrim, Fahrelnisa Zeid gibi eski kuşağın ustalarıyla, onları izleyen,  Adnan Çoker,  Burhan Doğançay,  Ömer Uluç, Mehmet Güleryüz, Ergin İnan, Fevzi Karakoç, Zeki Aslan, Zahit Büyükişleyen gibi çağdaşların yapıtları sürekli olarak sergilenirken, öte yandan Esra Şatıroğlu, Yasemin Aslan Bakiri gibi genç yeteneklerin resim ve heykelleriyle koleksiyoncuları buluşturmak Türk görsel sanatlarına yeni  ve kalıcı açılımlar sağlamak Maçka Modern’in kuruluş ilkelerinin başında gelmektedir.